Rəhbərlik

Şirkətin qurucuları haqqında məlumat

...
Müşviq Huseynov
Şirkətin sahibi və baş direktor

Məqsədimiz zəfərandan dünyada ən yaxşı məhsullar istehsal edərək onları dünyanın hər bir nöqtəsinə çatdırmaqdır. Bunun üçün böyük miqyaslı işlər görülür. Abşeronla yanaşı Azərbaycanın digər regionlarında da becərilmə təcrübəmiz var, məsələn Bərdə və Füzulidə. Yaxın gələcəkdə Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində də zəfəran plantasiyalarının salınmasını planlaşdırırıq.

...
Rəcəb Hüseynov
İdeya müəllifi

Zəfəranın satışını təşkil edən ilk ailə üzvümüz. 1959-cu ildən Rəcəb Hüseynov “Zəfəran” sovxozuna yaxın sahələrdə zəfəran becərməyə başlayıb.

...
Mikayıl Hüseynov
Təsisedən

Mikayıl Hüseynov zəfəran istehsalına daha dərin, peşəkar yanaşma ideyasını irəli sürüb. “AZZƏFƏRAN-AZSAFFRON” MMC təsis olunarkən zəfəranın istehsalı, toplanması və satışı ilə yanaşı “AZSAFFRON” brendi də yaranıb ki, hazırda bu brend altında zəfəranın əsasında təmamilə yeni məhsullar istehsal olunur.