Niyə bizi seçirlər?

Şirkətimiz fəaliyyətini müxtəlif ədavalar əsasında məhsulun istehsalı, saxlanılması və satışı üzrə dünyada qəbul olunmuş tələblərə uyğun həyata keçirir. Bunu həm bizim tərəfdaşlarımız, həm də çoxsaylı alıcılarımız qeyd edir.
Keyfiyyətli məhsul istehsalının sirri nədədir? Cavab sadədir:
• Biz yalnız Azərbaycanda yetişdirilən keyfiyyəti ilə seçilən zəfərandan istifadə edirik;
• Məhsul yenidən seleksiya ediləndən sonra istehsalatda ancaq bu nümunələr istifadə olunur;
• Seçilmiş zəfəran nümunələri Avropada fəaliyyət göstərən laboratoriyalara göndərilir. Yüksək keyfiyyət göstəriciləri haqqında sertifikat alındıqdan sonra zəfəran istehsalata cəlb olunur;
• Zəfəran dünya standartlarına uyğun istehsal edilir, qurudulur və emal olunur;
• Zəfəranın bütün saxlanılma normalarına (rütubətdən, işıqdan və s. uzaq) riayət edilir ki, onun kimyəvi tərkibi dəyişməsin və zəfəran öz faydalı xüsusiyyətlərini itirməsin;
• Gələcəkdə məhsulun keyfiyyətinin qorunub saxlanılması üçün tətbiq edilən qablaşdırma vasitələri qəbul olunmuş standartlara uyğun hazırlanır (xüsusi şüşə qablar, hermetik qapaqlar və s.).
Bütün sadalanan şərtlər üzrə istehsal olunan məhsul alıcıları cəlb edir. Alıcılarımız şirkət tərəfindən təqdim edilən məhsulun yüksək keyfiyyətini və faydalı olduğunu qeyd edir.